Hilda Sehested (1858 - 1936)


Hilda Sehested er født på den fynske herregård Broholm som datter af godsejer Frederik Sehested.


Hun voksede op i et kulturelt kreativt og politisk bevidst miljø.

Faderen var en fremragende arkæolog, som har indlagt sig blivende fortjeneste gennem sin impo­nerende forsk­ning, og blandt hendes brødre kan nævnes Hannibal Sehested, som var en betyd­nings­fuld politiker og virke­de som konseilspræ­sident 1900-01.


Hilda Sehesteds rige musikalske evner blev plejet på fornemste vis. Hun studerede hos den berømte teore­tiker Orla Rosenhoff og hos komponisten C.F.E.Horn­eman, og hendes uddannelse som pianist blev afsluttet med studier i Paris.


Som så mange andre begavede komponister fra samti­den måtte Hilda Sehested opleve at blive stil­let i skyg­gen og med tiden ganske fortrængt fra det officielle mu­-sik­liv af den altdominerende skik­kelse i dansk musik i 1900-tallets begyndelse: Carl Nielsen. Hun tilhørte hans vennekreds og har beskrevet hans kunstneriske sær­præg med stor indlevelse. Det er næppe tilfældigt, at Carl Nielsen i et dagbogsnotat fra 1911 skriver følgende: ”…Spillede symfonien [Sinfonia Espansiva], som mere forundrede end begejstrede de fleste. Frk: Sehested forstod mig bedst”.


Hilda Sehested var en alsidig begavelse. Hun skrev orkestermusik og kammermusik, korværker og sange og – som det uden tvivl betydeligste værk – operaen Agnete og Havmanden.


Denne opera blev indleveret til Det Kongelige Teater i 1913 og straks anbefalet til opførelse af teatrets kapel­mester Frederik Rung. Det må have været en af Rungs sidste embedshandlinger, han døde kun en måned se­nere. Kort efter tog hans kapelmesterkollega Carl Niel­


sen sin afsked, tea­tret blev ramt af en langvarig økon­omisk og kunst­nerisk krise, og Første verdenskrig brød ud.


Alle  disse omstændigheder var ikke til gunst for Hilda Sehesteds opera, og den nåede aldrig til opførelse.


I vore dage, hvor så mange af den tids danske kom­po­nister er ved at blive rehabiliteret, har også Hilda Sehe­sted påkaldt sig fornyet opmærksom­hed blandt sangere og musikere. Hun beundres af fagfolk – som i sin tid af Fr. Rung – for sit overleg­ne musikerskab. Hendes emi­nente melodiske sans understøttes af et rigt varieret kontrapunktisk satsarbejde og en sjælfuld harmonik.


At vække Hilda Sehesteds opera Agnete og Hav­man­den til live efter næsten hundrede års torne­ro­se­søvn ville være en indlysende retfærdig­heds­handling, og 150-året for hendes fødsel er den oplagte anledning.


Som musikhistoriker kan jeg på det varmeste an­be­fale, at der sikres Hilda Sehested-komiteen mid­ler til at gennemføre dette smukke og ambiti­øse projekt.


Kilder til Hilda Sehested


Litteratur og værkfortegnelse


En værkfortegnelse og oversigt over trykte kilder om Hilda Sehested findes i Komponisten Hilda Sehested, Meddelelse fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling III, København 1986,  side 17 - 42.


Tine Bagger Sørensen og Dorrit Vejen Hansen: Hilda Sehested (1858-1936) - en dansk komponists liv og musik. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, København 1993.


Indspilninger


Folkevise, Elvervise

Songs by Carl Nielsen and His Pupils.

Lars Thodberg Bertelsen, sang og Tove Lønskov, klaver.

Danacord, DACOCD 472 (1998)


Suite for trompet og orkester i B-dur

Danish Romantic Concertos for Trumpet & Trombone.

Ketil Christensen, trompet - Aalborg Symfoniorkester dirigeret af Henrik Vagn Christensen.

Rondo RCD 8359 (1998)


Suite for kornet og orkester (2. Sats)

The Church Concerto.

Ketil Christensen, trompet – The Moravian-Silesian Chamber Orchestra, Ostrava dirigeret af Pavel Vitek.

Rondo RCD 8355 (1997)


Septet for trompet, 2 violiner, viola, violoncel, kontrabas og klaver

Trumpet Concertos, vol. 5: Danish Brass Music from the Twentieth Century.

Ketil Christensen, trompet – Johannes Søe Hansen og Sarah McClleland violin – Henrik Olsen, bratsch – Eero Voitk, cello – Dariusz Mizera, kontrabas – Anne Øland, klaver

Rondo RCD 8351 (1997)


Fantasistykker for violoncel og klaver (1906)

Cello and piano.

Morten Zeuthen, cello – Amalie Malling, klaver

Dacapo-Marco Polo, 8.224052 (1996)


Suite for trompet og klaver

Trumpet Concertos, vol. 4: Original Danish Romantic Brass Music.

Ketil Christensen, trompet – Alice Nørregaard, klaver

Værket er revideret af Ketil Christensen og Alice Nørregaard

Rondo RCD 8350 (1995)