Sehested Koncerterne


Fra 2004 - 2017 har Broholm Sommerkoncerter skabt opmærksomhed om den musik, som i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 talet skabtes af tre fynske komponister alle med rødder i det lille område mellem Nørre Lyndelse og godserne Mullerup og Broholm: Carl Nielsen (1865-1931), Nancy Dalberg (1881-1949) og Hilda Sehested (1858-1936). Det var tre kolleger, der lyttede og lærte af inanden, men skabte musik i hvert sit tonesprog, fra det senromantiske til det moderne.


Omdrejningspunktet for de årlige sommerkoncerter var Hilda Sehesteds fødehjem, godset Broholm i Gudme.


Genmnem opførelse af de tre komponisters værker undersøgtes deres slægtsskab og egentart og de spejledes i både ny musik og den klassiske musiktradition.


Den udbredelse, som Carl Nielsens værker har opnået, er ikke blevet Nancy Dalberg og Hilda Sehested til del. Derfor var et vigtigt mål for sommerkoncerterne at drage værker af de to komponister frem i lyset. Et stort skridt blev her taget med renskrivningen og uropførelsen af Hilda Sehesteds opera, Agnete og Havmanden i 2014 i samarbejde med den Fynske Opera. Mange andre værker er blevet trukket frem. I nogle tilfælde er det sket i nyarrangerede foreløbige opførelser. Et overblik over alle sommerkoncerterne findes under "sommerkoncerter".   


Bag Sehested koncerterne stod Hilda Sehested komiteen, hjemmehørende på Broholm. Komiteen afsluttede sit arbejde i 2018. 


På denne hjemmeside er der adgang til information om Hilda Sehested, sommerkoncerter, sponsorerne, årets sommerkoncert og operaen Agnete og Havmanden, der opførtes i 2014 i samarbejde med den Fynske Opera.


Hilda Sehested Komiteen


Syssen Kappel, musiker, dirigent (fmd) († 2018)

Birgitte Skriver, Svendborg Kommune

Anne Lütken, Broholm Gods

Jens Christian Uldall Hansen, civilingeniør (kasserer)

Elisabeth Koch, musiker 

Eva Østergaard, musiker

Minna Nielsen, Hesselager